Izgradnja in ureditev javne razsvetljave v Benici in Lendavskih goricah

V teku
2021