Vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične in obvestilne signalizacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
22,60 € SI56 0125 9459 0309 177 SI11 75582-7111002
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji