Izgradnja mrliške vežice v Lakošu

1205
V načrtu
2021