CENIK za občasno uporabo prostorov nekdanje gostilne »Krona« v Lendavi