Obvestilo o razpisu naknadnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Genterovci

13. 3. 2019 38