Vzpostavitev in izgradnja železniške infrastrukture Lendava–Beltinci-Rédics

7. 3. 2019 3