Odstranjevanje prekomerne zarasti obrežja potoka Črnec

13. 2. 2019 41