Obvestilo o razpisu naknadnih volitev za člane sveta krajevnih skupnosti

30. 10. 2018 44