Potrjen je elaborat oskrbe s pitno vodo v Občini Lendava za leto 2018 in zaključek investicije

24. 10. 2017 3