Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta

28. 6. 2017 66