Občina Lendava razvojno najbolj prodorna občina vzhodne Slovenije

15. 3. 2017 37