Zamenjava šotorov v sprejemno-registracijskem centru

2. 12. 2016 32