Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi

27. 10. 2016 29