Prodaja stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava

19. 4. 2018 34