Objavljena javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Lendava

23. 2. 2018 44