Objavljen javni poziv za obnovo ter vzdrževanja nepremične dediščine verskih skupnos

15. 6. 2017 35