Obvestilo o javni razgrnitvi za plinovod

11. 8. 2016 52