Šolski objekti se obnavljajo in pripravljajo na novo šolsko leto

4. 8. 2014 165