Sklep o nastavitvi zemljiškega katastra Hotiza

26. 2. 2018 1