Za učinkovito zaščito pred poplavami reke Mure moramo sosedje stopiti skupaj

10. 10. 2019 160