Vloga za pridobitev lokacijske informacije za namen gradnje objektov in izvajanje drugih posegov v prostor

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov