Predaja podvozja gasilskega vozila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kapca

14. 10. 2020 63