Oprostitev plačila omrežnine za vodovodno in kanalizacijsko omrežje

11. 5. 2020 7