Sprememba odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave

20. 2. 2020 45