Razvojni pospešek s širitvijo in posodobitvijo industrijske in poslovne cone

13. 4. 2021 330