V Centru za zaščito in reševanje Lendava pričeli izvajati fizioterapijo

4. 5. 2021 146