Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

839
Zaključeno
2021
2021