Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

580
Zaključeno
2021
2021