Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve predsednika Republike Slovenije

6. 9. 2022 187
06.09.2022
Objave in pozivi
02.11.2022 do 00:00