Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Lendava

21. 9. 2022 333
21.09.2022
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
Snježana Babić
snjezana.babic@lendava.si