JAVNO NAROČILO: Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2023 po sklopih

23. 5. 2023 26
23.05.2023
Javna naročila
13.06.2023 do 10:00
23.05.2023
JN003120/2023-W01
Povezava