Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 3020/15 in 3020/16 obe k.o. 166 Lendava

4. 7. 2024 82
04.07.2024
Prodaja nepremičnin
20.07.2024 do 00:00
478-0018/2024
03.07.2024
Boštjan Kelenc
02 577 25 02