100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije

18. 11. 2020 21