Državni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

29. 7. 2020 26