Investicije v obnovo in vzdrževanje objektov osnovnih šol in vrtca v letu 2020

110.000,00 €
Zaključeno
junij 2020
december 2020