Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

226
Zaključeno
2021
2021