Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

321
Zaključeno
2021
2021