Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

700
Zaključeno
2021
2021