Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

130
Zaključeno
2021
2021