Pričetek gradbenih del na relaciji Genterovci–Radmožanci projekta "Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje"

22. 3. 2022 417