Javno naročilo: Izgradnja vodovoda na odseku državne ceste R2-433/1320 Lendava-Pince

1. 6. 2023 216