JAVNO NAROČILO: Obnova vaških domov in mrliških vežic na območju občine Lendava

3. 8. 2021 263
03.08.2021
Javna naročila
23.08.2021 do 10:00
03.08.2021
JN005285/2021-W01