Med prejemniki priznanj in nagrad Civilne zaščite Attila Toplak in PGD Lendava

3. 3. 2023 419