Začetek gradbenih del na relaciji Dolga vas – Lendava – Trimlini projekta "Kolesarska steza Lendava – Velika Polana – Črenšovci"

22. 3. 2022 506