Novo vodstvo Kluba študentov Lendava na spoznavnem sestanku na Občini Lendava

30. 10. 2020 33