Občina Lendava si prizadeva za spremembo okoljske zakonodaje

15. 6. 2020 60