Občina Lendava širi parkirne kapacitete ob stanovanjskih blokih na Trgu ljudske pravice

11. 1. 2024 160