Občina podpisala najemno pogodbo za zemljišče, ki bo ponovno služilo kot strelišče

10. 8. 2021 1556