Občina se zavzema za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v več obrokih

15. 5. 2020 76