Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja v letu 2021

914
V teku
2021