Obnova občinskih stanovanj v letu 2020

399
45.155,69 €
Zaključeno
avgust 2020
november 2020