OBVESTILO o ocenjevanju škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 - zbiranje prijav do 8. februarja 2020

29. 1. 2021 402