Odgovor na vprašanje/vprašanja, postavljena na 20. seji občinskega sveta z dne 15. 12. 2021

21. 12. 2021 904