Odgovori na vprašanja iz razprave pri prvi obravnavi proračuna Občine Lendava za leto 2023

11. 1. 2023 311